Published 2018-11-12
Ändrad 2020-12-02

År 2015 drabbades Wilhelm av oregelbundna hjärtslag en eller två gånger i veckan. ”Den snabba hjärtrytmen och pulsen gjorde mig rädd och orolig. Därför gick jag omgående till en allmänläkare.” Allmänläkaren remitterade Wilhelm till en hjärtläkare. Hjärtläkaren kunde dock inte hitta några problem.

Mer orolig efter diagnosen 

Hjärtrytmen var normal när de första mätningarna gjordes, så mer omfattande tester utfördes. Wilhelm fick ha med sig en enhet i en vecka, för att mäta hjärtrytmen under en längre period. ”Under en konsultation med hjärtläkaren fick jag utföra ett cykeltest, och man tog EKG. Först efter dessa tester fick jag diagnosen förmaksflimmer.” Trots att han inte lider av oregelbundna hjärtslag just nu måste Wilhelm ta blodförtunnande medel dagligen. ”Jag har blivit känsligare för stress sedan diagnosen. Jag oroar mig för allt möjligt.”

Väl förberedd inför nödsituationer

Förmaksflimmer ökar risken för blodproppar i hjärtat. Blodförtunnande medel minskar risken för att blodproppar bildas. Det kan dock även öka risken för blödning om patienten skadar sig. ”Det här skrämmer mig så jag har läst på noggrant om biverkningarna. Det har fått mig att känna mig ännu mer orolig.” Hans partner hjälper honom med detta. ”När jag är tillsammans med henne känner jag mig mer avslappnad på en gång.”

Vet du hur du kan förbereda dig för en akut händelse?

Ladda ned checklistan

”Jag måste vara mer försiktig när jag korsar vägen”

Wilhelm vet att han behöver blodförtunnande medel, och han litar fullt ut på sin läkare. Men han har gjort vissa förändringar i sin livsstil. Han är till exempel rädd för att råka ut för en olycka när han cyklar, särskilt på grund av risken för skador och blödning. ”Jag har märkt att jag är mer försiktig när jag är ute och cyklar. Om jag råkar ut för en skada kommer det att ta längre tid för blödningen att stanna av.” Hans partner tycker fortfarande att han utsätter sig för onödigt många risker. ”Hon säger att jag måste vara mer försiktig när jag korsar vägen.”

Antikoagulationskort

Wilhelm bär alltid med sig sitt antikoagulationskort som han behöver i händelse av nödfall. Det innehåller information såsom vilken typ av blodförtunnande medel han använder. ”I händelse av en olycka är det viktigt att veta vilka alternativ som finns för att stoppa effekten av mitt blodförtunnande medel. Det innebär också en trygghet för min partner.”

Ett år utan episoder

Wilhelm har inte haft någon episod av förmaksflimmer i åtminstone ett år. Han kan kontakta sin läkare om han har några frågor eller funderingar. ”Jag har stort förtroende för honom. Han ger mig tips och råd om hur jag kan hantera min sjukdom. Han har ett gott anseende och jag litar på hans omdöme.”

Känner du igen dig i den här berättelsen eller har du fler frågor om förmaksflimmer? Kontakta din läkare.

”Tänk om han råkar ut för en olycka!”

Anna, partner till 73-årige Wilhelm, är glad över att han motionerar mer. Willy har förmaksflimmer och tar blodförtunnande läkemedel för att minska risken för stroke. De motionerar tillsammans på morgonen och Wilhelm tar oftare cykeln nu, till exempel när han ska handla. Hans uppförande i trafiken bekymrar Anna. ”Wilhelm borde vara försiktigare i trafiken. Jag får ofta be honom att sakta ner när han cyklar. Jag säger åt honom att han måste se sig för ordentligt innan han går över gatan. Tänk om han råkar ut för en olycka!” Anna vet att Wilhelm alltid har med sig sitt informationskort om antikoagulantia, ifall han hamnar i en nödsituation. ”Om något skulle hända får vårdpersonalen reda på att Wilhelm tar blodförtunnande. Det är bra för dem att veta ifall de upptäcker en blödning.”

Vet du hur du kan förbereda dig inför en nödsituation?

Ladda ned checklistan

Läs fler patientberättelser

Berättelserna kommer från verkliga patienter