Skriv ut den här listan

Published 2020-10-27
Ändrad 2020-12-17

Hur jämför du de olika alternativen när du ska fatta ett beslut om behandlingen av förmaksflimmer? Vilken information behöver du för att kunna fatta ett genomtänkt beslut och välja något av de olika behandlingsalternativen? Med hjälp av den här checklistan kan du ställa rätt frågor till läkaren för att få användbar information så att du kan fatta ett informerat beslut.

Vad vill jag berätta för läkaren – om mina besvär?

 • Mina besvär
  • har minskat
  • är oförändrade
  • har förvärrats
  • Specificera: ……
 • Jag har drabbats av nya besvär:
  • Specificera: ……

Vad vill jag fråga läkaren – om behandlingen av förmaksflimmer?

 • Vilka är behandlingsalternativen (t.ex. läkemedel, operation, andra ingrepp)?
 • Vilka läkemedel använder jag nu? Skriv ned namnen på läkemedlen:
  • ……
  • ……
 • Är dessa läkemedel nödvändiga?
 • Vilket syfte har dessa läkemedel egentligen?
 • Jag misstänker att jag har fått biverkningar av min behandling, såsom:
  • ……
  • ……
 • Kan jag avbryta min behandling?
 • Hur länge måste jag fortsätta med behandlingen?
 • Jag behöver ett förnyat recept på läkemedlet.
 • Jag ska ut och resa Är det något särskilt jag måste tänka på?
 • Övrigt:

SKRIV UT DEN HÄR LISTAN