Vad är förmaksflimmer?

Förmaksflimmer är en av de vanligaste hjärtrytmrubbningarna och orsakar oregelbundna och vanligtvis snabba hjärtslag. En av fyra personer över fyrtio får förmaksflimmer. Det kan upptäckas av en slump. Ungefär 30 % av de som drabbas har inga symtom. Personer med symtom kan uppleva obehag i bröstet och hjärtklappning. Trots att vissa personer tolererar det, kan dessa symtom vara mycket irriterande och funktionshindrande. Men så behöver det inte vara! Du kan leva ett normalt liv med förmaksflimmer, om det behandlas …

Stroke är en av de viktigaste och allvarligaste komplikationerna av förmaksflimmer. Vill du veta mer om hur det är att leva med förmaksflimmer? ”Ditt hjärta, ditt val ” innehåller personliga berättelser av personer med förmaksflimmer och deras anhöriga. Om du känner igen de här symtomen eller har förmaksflimmer bör du be om mer information från din läkare. Använd checklistan på vår webbplats för detta.