Skriv ut den här listan

Published 2018-07-02
Ändrad 2020-10-19

Om du:

  • Får en blödning som inte upphör
  • Råkar ut för en olycka
  • Får en allvarlig skada med kraftiga blödningar
  • Faller illa eller skadar dig, i synnerhet om du slår i huvudet. Uppsök läkare omedelbart för att undersöka om det finns tecken på inre blödningar. Det är inte alltid möjligt att avgöra omedelbart om du har inre blödningar
  • Upptäcker något som är avvikande såsom blod i urinen eller avföringen (det kan ge avföringen en mörk, tjärliknande färg) eller om du hostar/kräks blod, uppsök läkare omedelbart
  • Är orolig och läkarmottagningen är stängd, ska du kontakta akutmottagningen på närmaste sjukhus

 

SKRIV UT DEN HÄR LISTAN

Var alltid väl förberedd. Be din läkare att informera om användningen av blodförtunnande läkemedel i en nödsituation. Den här checklistan hjälper dig att ställa rätt frågor.