Skriv ut den här listan

Published 2018-07-02
Ändrad 2020-10-19

Vad är förmaksflimmer?

Förmaksflimmer är en vanligt förekommande onormal hjärtrytm. Förmaksflimmer innebär oregelbundna hjärtslag som oftast är snabbare än normalt. En av fyra personer över 40 år utvecklar förmaksflimmer, men alla får inte symtom. Du kan leva ett normalt liv med förmaksflimmer när den är korrekt behandlad. I behandlingen ingår inte bara kontroll av onormala hjärtslag utan också att förhindra att det bildas blodproppar som kan orsaka stroke.

När löper du risk att få förmaksflimmer?

Förmaksflimmer kan utvecklas när de elektriska ledningsbanorna i hjärtat skadas och inte längre fungerar som de ska. Dessa skador kan bero på [1]:

 • Ärftlighet
 • Högt blodtryck
 • Hjärt-kärlsjukdom
 • Dåligt fungerande sköldkörtel
 • Fetma
 • Diabetes
 • Kroniskt obstruktiv lungsjukdom
 • Obstruktiv sömnapné
 • Kronisk njursjukdom
 • Rökning
 • Alkoholintag
 • Vanemässig ansträngande motion
 • Stigande ålder

 

SKRIV UT DEN HÄR LISTAN

Stämmer en eller flera av dessa riskfaktorer in på dig? Fråga din läkare och be om råd.