Skriv ut den här listan

Published 2018-07-02
Ändrad 2020-10-19

Punkt 1: Vad vill jag berätta för läkaren – om mina besvär?

 • Mina besvär:
  • har minskat
  • är oförändrade
  • har förvärrats
  • Kan du specificera detta: ……
 •  Jag har drabbats av nya besvär:
  • Kan du specificera detta: ……

 

Punkt 2: Vad vill jag berätta för läkaren – om min specifika behandling?

 • Vilka läkemedel använder jag nu? Skriv ned namnet på läkemedlen:
 • ……
 • ……
 • Är dessa läkemedel nödvändiga?
 • Vilket syfte har dessa läkemedel egentligen?
 • Finns det andra behandlingsalternativ än dem jag använder nu?
 • Jag misstänker att jag har fått biverkningar av min behandling, såsom:
  • ……
  • ……
 • Kan jag stoppa min behandling?
 • Hur länge måste jag fortsätta med behandlingen?
 • Jag behöver ett förnyat recept på mitt läkemedel.
 • Jag ska resa och måste sitta still mer än två timmar i bilen/på flygplanet. Är det något särskilt jag måste tänka på?
 • Övrigt:

 

Punkt 3: Vad vill jag fråga läkaren – om mitt (nyligen diagnostiserade) sjukdomstillstånd?

 • Vad är förmaksflimmer?
 • Hur kommer det sig att jag fått förmaksflimmer?
 • Är förmaksflimmer ärftligt?
 • Vilka är farorna med eller följderna av förmaksflimmer?
 • Varför kan jag få en stroke av förmaksflimmer?
 • Kan förmaksflimmer gå över?
 • Vad kan jag göra för att få arytmin att försvinna eller minska risken för att drabbas av en stroke?

 

Punkt 4: Vad vill jag fråga läkaren – om att normalisera hjärtats rytm?

 • Kan det försvinna?
 • Vad kan läkaren göra för att få förmaksflimmer att försvinna?
 • Vilken behandling får jag mot förmaksflimmer?
 • Hur fungerar den här behandlingen?
 • Vilka är för- och nackdelarna med de olika behandlingsalternativen?
 • Vad innebär detta i min situation?
 • Vilka biverkningar kan jag förvänta mig?

 

Punkt 5: Vad vill jag fråga läkaren – om blodförtunnande läkemedel?

 • Det finns flera olika blodförtunnande läkemedel. Vilka är skillnaderna, fördelar och nackdelar?
 • Vilka är de vanligaste biverkningarna av blodförtunnande läkemedel?
 • Vilket blodförtunnande läkemedel är det bästa för mig?
 • Kan man häva läkemelets blodförtunnande effekt om jag skulle drabbas av en olycka?

Jag tar redan ett blodförtunnande läkemedel

 • Jag har inga besvär (längre). Varför måste jag fortsätta ta blodförtunnande läkemedel?
 • Hur tar man blodförtunnande läkemedel på rätt sätt? Kan något gå fel?
 • Vilka är de vanligaste biverkningarna av blodförtunnande läkemedel?
 • Finns det några läkemedel/näringstillskott som jag kan eller inte kan använda i kombination med blodförtunnande läkemedel? Gäller detta alla läkemedel?
 • Finns det något jag inte kan äta eller dricka när jag behandlas med blodförtunnande läkemedel?
 • När måste jag söka läkarvård?
 • Finns det nya utvecklingar på området förmaksflimmer och förebyggande av stroke?
 • Måste jag komma tillbaka regelbundet för att kontrollera nivåerna av det blodförtunnande läkemedlet?

 

SKRIV UT DEN HÄR LISTAN

Referens:

[1] Kirchhof P et al., Europace. 2016 Nov;18(11):1609-1678.