Skriv ut den här listan

Published 2020-10-27
Ändrad 2020-12-17

När du får diagnosen förmaksflimmer kanske du inte vet så mycket om det. Med hjälp av den här checklistan kan du ställa rätt frågor till läkaren, så att du kan lära dig mer om förmaksflimmer. Vad det beror på, vilka följder det får, vilka riskerna är och vilka behandlingsalternativ som finns.

Vad är förmaksflimmer?

Förmaksflimmer är onormal hjärtrytm, och det är vanligt förekommande. Förmaksflimmer innebär oregelbundna hjärtslag som oftast slår snabbare än normalt. En av fyra personer över 40 år utvecklar förmaksflimmer, men alla uppvisar inte symtom. Du kan leva ett normalt liv med förmaksflimmer om du fått rätt behandling. I behandlingen ingår inte bara kontroll av onormala hjärtslag, utan också att förhindra att det bildas blodproppar som kan orsaka stroke[1].

Vad vill jag fråga läkaren – om mitt (nyligen diagnostiserade) sjukdomstillstånd?

 • Vad är förmaksflimmer?
 • Varför har jag fått förmaksflimmer?
 • Är förmaksflimmer ärftligt?
 • Vilka är farorna med eller följderna av förmaksflimmer?
 • Varför kan jag få en stroke av förmaksflimmer?
 • Kan förmaksflimmer försvinna?
 • Vad kan jag göra för att få arytmin att försvinna eller minska risken för att drabbas av en stroke?

 

Vad vill jag fråga läkaren – om att normalisera hjärtats rytm?

 • Vad kan läkaren göra för att få förmaksflimmer att försvinna?
 • Vilken behandling får jag mot förmaksflimmer?
 • Hur fungerar den här behandlingen?
 • Vilka biverkningar kan jag vänta mig?

 

SKRIV UT DEN HÄR LISTAN

Referenser:

[1] Kirchhof P et al., Europace. 2016 Nov;18(11):1609-1678.