Skriv ut den här listan

Published 2020-10-27
Ändrad 2020-12-17

Patienter med förmaksflimmer har en ökad risk för stroke. Om man har fler faktorer som ökar risk för stroke kan man behöva förebyggande behandling.  Blodförtunnande läkemedel kan förebygga och behandla blodproppar och därmed minska risken för stroke. [1]

Om läkaren förskriver ett blodförtunnande läkemedel är det viktigt att känna till vilka alternativ som finns tillgängliga för dig och vilka för- och nackdelarna är. Med hjälp av den här checklistan kan du ställa rätt frågor för att kunna fatta ett informerat beslut om vilket läkemedel som är bäst för dig.

Jag tar inte blodförtunnande läkemedel

 • Det finns flera olika blodförtunnande läkemedel. Vad är det för skillnad mellan dem, för- och nackdelar?
 • Vilka är de vanligaste biverkningarna av blodförtunnande läkemedel?
 • Vilket blodförtunnande läkemedel är det bästa för mig?
 • Om jag är med i en olycka eller blöder kraftigt, finns det sätt att få blodet att bli mindre tunt?

Jag tar redan ett blodförtunnande läkemedel

 • Jag har inga besvär (längre). Varför måste jag fortsätta ta blodförtunnande läkemedel?
 • Hur tar man blodförtunnande läkemedel på rätt sätt? Kan något gå fel?
 • Vilka är de vanligaste biverkningarna av blodförtunnande läkemedel?
 • Finns det några läkemedel/näringstillskott som jag kan eller inte kan använda i kombination med blodförtunnande läkemedel? Gäller detta alla läkemedel?
 • Finns det något jag inte kan äta eller dricka när jag behandlas med blodförtunnande läkemedel?
 • När måste jag söka läkarvård?
 • Finns det några nya rön gällande behandlingsalternativen för förmaksflimmer och förebyggande av stroke eller blodförtunnande läkemedel?

SKRIV UT DEN HÄR LISTAN

Referenser:

[1] https://www.heart.org/en/health-topics/atrial-fibrillation/treatment-and-prevention-of-atrial-fibrillation/atrial-fibrillation-medications