Published 2018-07-02
Ändrad 2020-12-02

Mary besökte sin husläkare för femton år sedan på grund av symtom som inte hade någonting att göra med hjärtat. När läkaren tog hennes blodtryck, lade han märke till en oregelbunden hjärtrytm. ”Han skickade mig direkt till sjukhuset där en hjärtläkare tog ett elektrokardiogram (EKG). Jag såg topparna och dalarna på skärmen; det var skrämmande.” Diagnosen förmaksflimmer ställdes, trots att Mary inte hade några symtom som tydde på förmaksflimmer.

Ingen aning om vad förmaksflimmer är

Just då hade Mary ingen aning om vad förmaksflimmer var. ”Jag önskar att läkaren hade informerat mig bättre. Om vad förmaksflimmer är, att jag måste ta dessa mediciner varje dag och om alla olika typer som finns. Den enda fakta jag fick var teknisk information, enligt min åsikt.”

Vet du vad du skall fråga doktorn?

Ladda ned checklistan

Att själv ta blodprover var oroande.

När en patient använder vissa typer av antikoagulantia, som t.ex. warfarin, måste graden av koagulering av hans eller hennes blod fastställas regelbundet. Antikoagulationsmottagningen bestämmer dosen läkemedel på grundval av resultatet.

Mary fick lära sig att ta blodprov på sig själv. Sedan kan patienter kontrollera sin koagulation hemma med ett enkelt stick i fingertoppen. Mary skickade sina testresultat till antikoagulationsmottagningen varannan vecka. ”Det är ganska oroande. Varje gång jag var tvungen att testa mitt blod och sedan skicka in det, påmindes jag om min störning i hjärtrytmen. Det måste gå att göra detta på ett annat sätt.”

Lyckligtvis hade hon rätt. Hon fick en annan antikoagulant som inte kräver att blodet testas.

Ingen antikoagulantia precis innan en operation

Det faktum att Mary inte är helt utom fara visade sig för flera år sedan under en operation. Hon genomgick två knäledsersättningar, eftersom brosket var helt borta. ”Under några dagar innan operationen fick jag inte ta mina antikoagulantia. Det var riktigt skrämmande. Jag föreställde mig att blodet i mina vener blev tjockare. Förmodligen är det inte alls så, men det var så jag föreställde mig det. Jag var glad när allt var överstökat.”

15 år efter diagnosen och fortfarande inga symtom

Hittills har Mary fortfarande inte haft några symtom på förmaksflimmer. ”Ibland när jag ligger på vänster sida, så känner jag att hjärtat slår oregelbundet. Och givetvis måste jag ta läkemedel för det. Men lyckligtvis har jag aldrig haft ont.” Hon träffar hjärtläkaren en gång per år för kontroll. ”Då säger han: Det ser underbart oregelbundet ut igen! Min hjärtrytm är alltså fortfarande oregelbunden, men jag lider inte av det.”

Känner du igen den här berättelsen eller har du fler frågor om förmaksflimmer? Kontakta din läkare.

”Väntar jag för länge med att kontakta vården?”

”Det är ganska otäckt att få reda på att ens fru har förmaksflimmer utan att hon har märkt något”, förklarar Cees. Han är gift med Mary som fick diagnosen förmaksflimmer för 15 år sedan. ”Min fru kände sig frisk och hade inga symtom AT läkaren upptäckte det av en slump vid en rutinundersökning. Där hade vi tur.” Sedan dess har Mary tagit blodförtunnande läkemedel för att minska risken för stroke. Men det finns även risker med behandlingen, till exempel blödningar. Cees tycker att det är svårt att veta exakt vad han ska vara uppmärksam på. ”Självklart skulle jag omedelbart försöka att stoppa en blödning. Men jag är osäker på exakt när jag bör kontakta vården.”

Vill du veta när någon som tar blodförtunnande läkemedel ska söka vård?

Ladda ned checklistan

Läs fler patientberättelser

Berättelserna kommer från verkliga patienter