Skriv ut den här listan

Published 2018-07-02
Ändrad 2020-10-19

Det är viktigt att människor i din närhet och vårdpersonal vet att du tar blodförtunnande läkemedel och av vilket märke, eftersom specifika behandlingsalternativ i en nödsituation kan vara olika beroende på vilket blodförtunnande läkemedel du tar. Så här kan du förbereda dig inför en nödsituation:

  • Lär dig namnet på ditt blodförtunnande läkemedel utantill. Om möjligt, skriv upp det och förvara det på en plats där andra kan komma åt informationen.
  • Om möjligt, berätta för din läkare, sjuksköterska eller tandläkare att du tar blodförtunnande läkemedel före planerade eller akuta ingrepp.
  • Ha alltid med dig ditt kort för antikoagulationsstöd.
  • Fråga din läkare vad som kan göras med ditt blodförtunnande läkemedel i en nödsituation.
  • Sluta aldrig ta blodförtunnande läkemedel på eget bevåg!

 

SKRIV UT DEN HÄR LISTAN

Var alltid väl förberedd. Be din läkare att informera om användningen av blodförtunnande läkemedel i en nödsituation. Den här checklistan hjälper dig att ställa rätt frågor.