Skriv ut den här listan

Published 2018-07-02
Ändrad 2019-01-10

Vad är förmaksflimmer?

Förmaksflimmer är en vanligt förekommande onormal hjärtrytm. Förmaksflimmer innebär oregelbundna hjärtslag som oftast är snabbare än normalt. En av fyra personer över 40 år utvecklar förmaksflimmer, men alla får inte symtom. Du kan leva ett normalt liv med förmaksflimmer när den är korrekt behandlad. I behandlingen ingår inte bara kontroll av onormala hjärtslag utan också att förhindra att det bildas blodproppar som kan orsaka stroke.

Checklista för förmaksflimmer [1]

Har du upplevt följande under de senaste månaderna?

  • Oregelbunden puls
  • Hjärtklappning
  • Utmattning (även om du har sovit gott på natten)
  • Andfåddhet (vid normal promenad)
  • Psykisk oro
  • Smärta eller obehag i bröstet (angina)
  • Sömnavbrott eller sömnlöshet

Om du svarade ja på något av dessa symtom, uppsök läkare och be om råd.

SKRIV UT DEN HÄR LISTAN

Om du inte har några av symtomen som nämns ovan, men fortfarande är orolig för att du kanske har förmaksflimmer, bör du diskutera detta med läkaren.