Ansvarsfriskrivning

Vi använder cookies

Enligt lagen om elektronisk kommunikation, ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om vad de används till samt hur de kan undvikas. En cookie är en liten textfil som webbplatsen du besöker sparar på din dator. Textfilen innehåller information och används t ex för att underlätta besökarens användning av webbplatsen. På den här webbplatsen använder vi oss av cookies för att hjälpa dig som användare att få rätt information vid rätt tillfälle, föra webbstatistik för att förbättra sidan samt att hålla dig inloggad på webbpatsen när du går mellan olika sidor. På webbplatsen använder vi oss av både första- och tredjepartscookies för att hjälpa oss att göra vår besöksstatistik mer tillförlitlig och för att öka funktionaliteten för våra användare. Det finns två typer av cookies. Den ena typen sparar en fil under en längre tid på din dator. Den används t ex vid funktioner som talar om vad som är nytt sedan användaren senast besökte den aktuella webbplatsen. Den andra typen av cookies, s.k. sessionscookies, lagras endast temporärt under den tid du är inne och surfar på en sida. En förutsättning för att kunna logga in på webbplatsen är att du accepterat användande av sessionscookies. Dessa cookies används för att du ska kunna förbli inloggad under ditt besök på webbplatsen och försvinner när du loggar ut ur tjänsten. Om du som besökare inte vill att cookies från denna webbplats sparas i din webbläsare är det möjligt att delvis eller totalt stänga av sparandet av cookies. Det är också möjligt att ta bort icke önskade cookies efter att de sparats. Båda dessa åtgärder görs i webbläsarens inställningar och genomförandet skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du som besökare använder dig av

Användning

Allt innehåll på boehringer-ingelheim.se tillhör Boehringer Ingelheim-koncernen och är upphovsrättsskyddat. Elementen på webbplatsen skyddas också av lagstiftningen om varumärken, marknadsföring och illojal konkurrens och får inte kopieras eller imiteras helt eller delvis. Det är inte tillåtet att kopiera eller distribuera varumärken, logotyper, grafik, ljud, bild, dokument, utan uttrycklig tillåtelse från Boehringer Ingelheim. De här angivna varumärkena som tillhör Boehringer Ingelheim produkter, oavsett om dessa är markerade med fetstil eller med varumärkessymbol ®, tillhör bolag inom Boehringer Ingelheim-koncernen. Namnen på företag och produkter som nämns här kan vara varumärken som tillhör respektive bolag. Användning av dessa varumärken är, om inget annat anges, uttryckligen förbjuden. De produkter som diskuteras på webbplatsen kan ha olika märkesnamn, märkning, produktbeskrivning och styrka i olika länder. Kontakta företagsrepresentanten på din ort om du vill ha mer information om detta.

Statistik över användartrafik

Användartrafik på denna webbplats är registrerad i Boehringer Ingelheim Sverige AB CRM-system och Google Analytics. Statistik över användartrafik används i en samlad form för att utveckla och optimera funktioner och tjänster. Statistiken används till exempel för att mäta vilka delar av webbplatsen som oftast används, i vilken ordning och hur länge. Inga personuppgifter överförs eller används av tredje part. Boehringer Ingelheim har också möjlighet att analysera en eller flera användares trafik på webbplatsen. Observera att genom att acceptera dessa villkor godkänner du registrering av användartrafik på webbplatsen.

Ansvarsfriskrivning

All användning av innehållet sker på användarens eget ansvar. Alla rimliga åtgärder har vidtagits för att säkerställa att korrekt och uppdaterad information finns på webbplatsen. Information, publicerad på denna webbplats, kan dock innehålla tekniska felaktigheter eller typografiska fel. Boehringer Ingelheim-koncernen och/eller respektive leverantörer är inte ansvariga för direkta, särskilda, indirekta eller oförutsedda skador, följdskador eller skadestånd som en följd av förlorad tillgång till webbplatsen, förlust av data, intäkter eller vinst, oavsett om förlusten beror på användning av webbplatsen eller uppstår i samband med användning av webbplatsen, vårdslöshet eller annan anledning och som orsakats av eller härrör från användning eller presentation av information från denna webbplats. Ändringar genomförs regelbundet av innehållet på webbplatsen. Boehringer Ingelheim-koncernen och/eller dess respektive leverantör kan göra förbättringar och/eller förändringar i informationen på denna webbplats när som helst. Informationen på denna webbplats är inte avsedda att användas som alternativ till kontakt med sjukvårdspersonal eller annan kvalificerad personal. Om du behöver råd om ett konkret hälsoproblem ska du kontakta sjukvården.

Länkar till tredje parters webbplatser

Länkar inom denna webbplats gör det möjligt att lämna Boehringer Ingelheim’s webbplats. Dessa webbsidor kontrolleras inte av Boehringer Ingelheim och Boehringer Ingelheim ansvarar inte för innehållet på någon länkad webbplats eller någon länk som finns på en länkad webbplats eller ändringar eller uppdateringar av sådana webbplatser. Inte heller är Boehringer Ingelheim ansvarig för webbutsändningar eller någon annan form av överföring av data från länkade webbplatser. Dessa länkar tillhandahålls endast för din bekvämlighet och inkluderandet av sådana länkar innebär inte dess godkännande av Boehringer Ingelheim.

Databehandling av tredje part

Boehringer Ingelheim kan välja att använda externa databehandlingsprocessorer, t ex webbhotell, för att överföra och lagra din personliga information hos en tredjepartsleverantörhos vilken Boehringer Ingelheim, eller andra bolag i Boehringer Ingelheim-koncernen, säkerställer och behandlar dina uppgifter på uppdrag av Boehringer Ingelheim och bidrar till att säkerställa innehåll och tjänster som du söker. Boehringer Ingelheim förpliktigar sig att tillse att nämnda tredjepartsleverantörer säkerställer att dina data behandlas konfidentiellt och att de vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina data mot:

  • oavsiktlig eller olaglig förstörelse, förlust eller ändring,
  • obehörigt röjande eller missbruk, eller
  • annan olaglig hantering

Tillämplig lag och jurisdiktion

Innehållet på webbplatsen är konstruerad i enlighet med svensk lag. Tvist som uppstår i anledning av dessa villkor skall prövas av Stockholms tingsrätt i Sverige som första instans med tillämpning av svensk rätt.