fbpx

Klas (77): ”Jag oroar mig inte så lätt”

Klas har haft hjärtproblem sedan han var ungefär fyrtio år.

Anna (70): ”Det var som om en elefant stampade på bröstet”

För Anna brukade symtomen på förmaksflimmer komma helt plötsligt.

Ta hand om mitt hjärta

Du bör ta väl hand om hjärtat eftersom det är ett av de allra viktigaste organen. Om du har en rubbning av hjärtrytmen såsom förmaksflimmer, kommer du kanske att ställas inför beslut som påverkar din livsstil. Därför är det viktigt att du samtalar med din läkare och ber om råd och information när det gäller förmaksflimmer,vilka behandlingsalternativ som finns  och vilka effekter dessa har på det dagliga livet.  På den här webbplatsen finns personliga berättelser av patienter och deras anhöriga samt checklistor som kan vara till hjälp när du förbereder dig inför samtal med din läkare.