Εκτύπωση αυτ


Είναι σημαντικό οι άνθρωποι του περιβάλλοντός σας και οι επαγγελματίες υγείας να είναι ενήμεροι ότι λαμβάνετε αντιπηκτική αγωγή και να ξέρουν την εμπορική ονομασία του φαρμάκου σας, επειδή σε μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης οι διαθέσιμες θεραπευτικές επιλογές μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το συγκεκριμένο αντιπηκτικό που παίρνετε. Να πώς μπορείτε να προετοιμαστείτε για μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης:

  • Απομνημονεύστε το όνομα του αντιπηκτικού φαρμάκου σας. Καταγράψτε το όνομα του φαρμάκου σας και, αν είναι δυνατόν, φυλάξτε αυτή την πληροφορία σε σημείο όπου θα έχουν πρόσβαση και άλλα άτομα.
  • Πριν από κάθε προγραμματισμένη ή επείγουσα επεμβατική πράξη, ενημερώστε το γιατρό, τον νοσηλευτή ή τον οδοντογιατρό σας ότι παίρνετε αντιπηκτική αγωγή, εφόσον αυτό είναι δυνατόν.
  • Να φέρετε πάντα μαζί σας την «Προσωπική κάρτα αντιπηκτική αγωγής».
  • Ρωτήστε το γιατρό σας τι μπορεί να γίνει με την αντιπηκτική αγωγή σας σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.
  • Σε καμία περίπτωση μη διακόψετε τη λήψη των αντιπηκτικών σας με δική σας πρωτοβουλία!

 

Εκτύπωση αυτού του ερωτηματολογίου

Να είστε πάντα σωστά προετοιμασμένοι. Ενημερωθείτε από το γιατρό σας σχετικά με τη χρήση αντιπηκτικών σε μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Αυτό το ερωτηματολόγιο σας βοηθά να κάνετε τις σωστές ερωτήσεις