Εκτύπωση αυτ


Τι είναι η κολπική μαρμαρυγή;

Η κολπική μαρμαρυγή είναι μια ανωμαλία του καρδιακού ρυθμού που απαντάται συχνά. Η κολπική μαρμαρυγή εκδηλώνεται με ακανόνιστους κτύπους της καρδιάς, που συνήθως είναι ταχύτεροι από το φυσιολογικό. Ένα στα τέσσερα άτομα ηλικίας άνω των 40 ετών αναπτύσσει κολπική μαρμαρυγή, όμως δεν εμφανίζουν όλοι συμπτώματα. Μπορείτε να ζήσετε μια φυσιολογική ζωή με την κολπική μαρμαρυγή, εφόσον υποβάλλεστε στην κατάλληλη θεραπεία. Η θεραπεία δεν περιλαμβάνει μόνο έλεγχο των μη φυσιολογικών καρδιακών κτύπων, αλλά και πρόληψη του σχηματισμού θρόμβων, οι οποίοι μπορούν να προκαλέσουν εγκεφαλικό επεισόδιο.

Το ερωτηματολόγιό μου για την κολπική μαρμαρυγή [1]

Κατά τους τελευταίους μήνες, εμφανίσατε ένα ή περισσότερα από τα εξής;

  • Αίσθημα παλμών
  • Κόπωση
    (ακόμη και αν κοιμηθήκατε καλά τη νύχτα)
  • Δύσπνοια
    (για παράδειγμα, όταν ανεβαίνατε τις σκάλες)
  • Ψυχικές διαταραχές
  • Πόνος ή δυσφορία στο στήθος σας (στηθάγχη)
  • Διαταραχή ύπνου ή αϋπνία

 

Εκτύπωση αυτού του ερωτηματολογίου

Εάν απαντήσατε «ναι» σε κάποιο από αυτά τα συμπτώματα, επισκεφτείτε τον γιατρό σας και ζητήστε τη συμβουλή του.

Εάν δεν έχετε κανένα από τα συμπτώματα που αναφέρθηκαν παραπάνω αλλά ανησυχείτε ότι μπορεί να έχετε κολπική μαρμαρυγή, συζητήστε αυτόν τον προβληματισμό σας με τον γιατρό σας.