Niet-aansprakelijkheidsverklaring

Gebruik

De volledige inhoud van deze website is eigendom van de Boehringer Ingelheim bedrijvengroep en beschermd door auteursrechten. Het is toegestaan documenten (zoals whitepapers, nieuwsberichten, datasheets en faqs) van deze website te gebruiken op voorwaarde dat (1) deze notificatie verschijnt op alle kopieën en dat zowel de copyrightnotificatie als deze notificatie van toestemming verschijnen, (2) het gebruik van dit soort documenten van de website alleen is bestemd voor informatief, media- en niet-commercieel of persoonlijk gebruik en mag niet worden gekopieerd of gepubliceerd op een netwerkcomputer of uitgezonden worden op commerciële media, en (3) de documenten niet gewijzigd worden. Elk ander gebruik is uitdrukkelijk verboden en kan leiden tot ernstige civiele- of strafrechtelijke vervolging. Overtredingen worden gestraft.

Bovenstaande toestemming heeft geen betrekking op het gebruik van het ontwerp of de layout van de www.yourheartyourdecision.com website, de boehringer-ingelheim.com website of om het even welke andere website die de eigendom is van of wordt geëxploiteerd door één van de ondernemingen van de Boehringer Ingelheim groep, waarvoor deze een licentie hebben of die door hen wordt beheerd. Alle elementen van die websites zijn beschermd door auteursrechten, handelsimago, handelsmerken, oneerlijke concurrentie en andere wetten, en mogen niet geheel of gedeeltelijk gekopieerd of nagebootst worden. Geen handelsmerk, handelsimago, logo, grafische elementen, geluid of beeld van om het even welke Boehringer Ingelheim website mag gekopieerd of opnieuw verzonden worden zonder de uitdrukkelijke toestemming van de specifieke Boehringer Ingelheim onderneming die deze rechten bezit.

Disclaimer

Alle redelijke inspanningen werden geleverd om accurate en up-to-date informatie op deze website te plaatsen. De Boehringer Ingelheim bedrijvengroep en/of haar betreffende leveranciers doen echter geen uitspraken over de geschiktheid van de informatie van de documenten en gerelateerde grafieken die voor enig doel op deze website worden gepubliceerd. Al deze documenten en bijhorende grafieken worden als zodanig aangeboden, zonder enige garantie.

De Boehringer Ingelheim bedrijvengroep en/of haar leveranciers wijzen hierbij alle garanties en voorwaarden met betrekking tot deze informatie af, met inbegrip van alle stilzwijgende garanties en voorwaarden van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, eigendom en niet schending van rechten van derden. De toegang tot en het gebruik van deze site is op risico van de gebruiker. Entiteiten van de Boehringer Ingelheim bedrijvengroep en/of haar leveranciers kunnen in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor bijzondere, indirecte of gevolgschade, of voor schade voortvloeiend uit het verlies van gebruik, gegevens of winst, hetzij in de vorm van een contract, door nalatigheid of een andere onrechtmatige daad, als gevolg van of in verband met het gebruik of de werking van de op deze website beschikbare informatie.

Documenten over farmaceutische producten zijn niet bedoeld om gebruikt te worden als alternatief voor het raadplegen van een zorgverlener of een andere specialist. Indien u advies nodig heeft voor een bepaald gezondheidsprobleem, dient u een arts te raadplegen.

De documenten en bijhorende grafieken die op deze server zijn gepubliceerd kunnen technische onnauwkeurigheden of drukfouten bevatten. De informatie van de website wordt periodiek gewijzigd. De Boehringer Ingelheim bedrijvengroep en/of haar leveranciers kunnen te allen tijde verbeteringen en/of wijzigingen aan het (de) product(en) en/of de hierin omschreven programma(s) aanbrengen.

Kennisgevingen met betrekking tot de op deze website beschikbare software, documenten en diensten

De Boehringer Ingelheim bedrijvengroep en/of haar leveranciers kunnen in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor enige bijzondere, indirecte, of gevolgschade voortvloeiend uit het verlies van gebruik, gegevens of winst, hetzij in de vorm van een contract, door nalatigheid of een andere onrechtmatige daad, als gevolg van of in verband met het gebruik of de werking van software, documenten, het verlenen of niet-verlenen van diensten of verstrekken van de op deze website beschikbare informatie.

Links naar websites van derden

Door op deze links te klikken verlaat u de website van Boehringer Ingelheim. De gelinkte sites vallen niet onder de controle van Boehringer Ingelheim en geen enkele entiteit van de Boehringer Ingelheim bedrijvengroep kan aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van een gelinkte site, noch voor wijzigingen of updates van die websites. Bovendien kan geen enkele entiteit van de Boehringer Ingelheim bedrijvengroep aansprakelijk worden gesteld voor webcasting of andere vormen van overdracht vanaf een gelinkte site. Deze links worden u uitsluitend voor uw gemak ter beschikking gesteld. Het opnemen van een link impliceert op geen enkele wijze de goedkeuring van de website door de Boehringer bedrijvengroep.

Copyright

© 2018 SCS Boehringer Ingelheim Comm. V., 1200 Brussel. Alle rechten voorbehouden.

Handelsmerkverklaring

De namen van de hierin genoemde werkelijke bedrijven en producten kunnen handelsmerken van hun respectievelijke eigenaars zijn. Het gebruik van die handelsmerken, van de bedrijfsnaam Boehringer Ingelheim en van het bedrijfslogo, behalve wanneer dit in dit document is toegestaan, is uitdrukkelijk verboden en kan een overtreding van de wet zijn.

Inlichtingen en feedback

Vragen en feedback die via deze website aan Boehringer Ingelheim zijn gericht mogen geen vragen inhouden over persoonlijke gezondheidsproblemen of over specifieke geneesmiddelen op voorschrift. U dient zich hiervoor tot een zorgverlener te richten. Indien één van die documenten informatie inhoudt met feedbackgevens zoals vragen, opmerkingen, suggesties of met betrekking tot de inhoud van die documenten, dan zal die informatie als niet-vertrouwelijk worden beschouwd. De Boehringer Ingelheim bedrijvengroep heeft dan geen enkele verplichting met betrekking tot die informatie en is vrij deze zonder beperkingen te reproduceren, gebruiken, bekend te maken en te verspreiden bij derden.

Uw gebruik van deze website kan geregistreerd worden. De Boehringer Ingelheim bedrijvengroep kan deze informatie vrij gebruiken voor statistische beoordelingen, om een ononderbroken service te garanderen en om onze websites te verbeteren. We vragen u deze service niet te gebruiken indien u niet akkoord gaat met de beleidslijnen.

Alle hierin niet uitdrukkelijk verleende rechten zijn voorbehouden.