Druk deze lijst af


Het is belangrijk dat de mensen om u heen en zorgverleners weten dat u een bloedverdunner gebruikt en welk merk u gebruikt, omdat specifieke behandelingsmogelijkheden in een noodsituatie kunnen afwijken afhankelijk van welke bloedverdunner u gebruikt. Zo kunt u zich voorbereiden op een noodsituatie:

  • Zorg ervoor dat u de naam van uw bloedverdunner uit uw hoofd kent. Schrijf de naam op een papiertje en bewaar dit op een plek waar mensen het kunnen vinden.
  • Vertel uw arts, verpleegkundige of tandarts indien mogelijk voorafgaand aan een geplande ingreep of noodingreep dat u een bloedverdunner gebruikt.
  • Neem uw waarschuwingskaart steeds mee.
  • Vraag uw arts wat er met uw bloedverdunner kan worden gedaan in geval van nood.
  • Stop nooit zelf met het gebruik van bloedverdunners!

 

DRUK DEZE LIJST AF

Wees altijd goed voorbereid. Vraag uw arts om voorlichting over het gebruik van bloedverdunners in een noodsituatie. Aan de hand van deze checklist kunt u de juiste vragen stellen.